ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าโรงงาน ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าแรงสูง ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ

COMPANY PROFILE

บริษัทผู้รับเหมาระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ

บริษัท พาย-โอห์ม เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้รับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ทุกอุตสาหกรรมเกี่ยวกับงานบริการด้านระบบไฟฟ้าโรงงาน และงานบริการด้านไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงต่ำ ทุกประเภทที่ได้รับมอบหมาย

SERVICE ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าโรงงาน

ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้า

ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

งานออกแบบติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม

งานตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

งานพัฒนาระบบมาตราฐานในการปฏิบัติงานในโรงงานทุกประเภท

งานออกแบบ ติดตั้ง ประกอบ ตู้สวิทซ์บอร์ด MDB ตู้คอนโทรล

งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำทุกขนาด

งานระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

งานจัดหาชิ้นส่วนและอะไหล่ไฟฟ้า

งานบริการด้านระบบไฟฟ้ากำลัง โดย ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้า